Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος!!!

Την παραμονή της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη της ΕΕ για τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον καπνό. Κατά μέσον όρο, το 60% των πολιτών υποστηρίζουν τη λήψη μέτρων που καθιστούν τον καπνό λιγότερο «ορατό» και ελκυστικό, όπως η απομάκρυνση των προϊόντων καπνού από τα ορατά σημεία των καταστημάτων ή η μείωση της χρήσης ελκυστικών γεύσεων και χρωμάτων. Συγχρόνως, όμως, άλλα στοιχεία της έρευνας προκαλούν ανησυχία: το 28% των πολιτών της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν, ενώ το 70% των καπνιστών και των πρώην καπνιστών απέκτησαν τη συνήθεια του καπνίσματος πριν από τα 18.

Την παραμονή της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη της ΕΕ για τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον καπνό. Κατά μέσον όρο, το 60% των πολιτών υποστηρίζουν τη λήψη μέτρων που καθιστούν τον καπνό λιγότερο «ορατό» και ελκυστικό, όπως η απομάκρυνση των προϊόντων καπνού από τα ορατά σημεία των καταστημάτων ή η μείωση της χρήσης ελκυστικών γεύσεων και χρωμάτων. Συγχρόνως, όμως, άλλα στοιχεία της έρευνας προκαλούν ανησυχία: το 28% των πολιτών της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν, ενώ το 70% των καπνιστών και των πρώην καπνιστών απέκτησαν τη συνήθεια του καπνίσματος πριν από τα 18.

Ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών, κ. John Dalli, δήλωσε: «Ανησυχώ βαθειά για το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αρχίζουν το κάπνισμα σε πολύ νεαρή ηλικία, κάτω από τα 18. Γι’ αυτό, όπως τόνισα σε συνάντηση που είχα σήμερα με τον δόκτορα Nikogosian, προϊστάμενο της γραμματείας της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για την καταπολέμηση του καπνίσματος, δεσμεύομαι να εξασφαλίσω ότι η Ευρώπη θα τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά τη νομοθετική ρύθμιση των προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της έλξης που ασκούν τα τσιγάρα στους νέους. Μ’ αυτό ακριβώς το πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει σήμερα πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού».

Σχολιάζοντας μερικά θετικά αποτελέσματα της έρευνας, ο κ. Dalli πρόσθεσε: «Χαίρομαι για την ευρεία υποστήριξη των πολιτών στην ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης του καπνίσματος. Είναι επίσης καθησυχαστικό το γεγονός ότι παρατηρείται σημαντική πτώση στο ποσοστό των ατόμων που εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου. Αυτό δείχνει ότι η αυστηρή νομοθεσία για το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους και οι ενέργειες ευαισθητοποίησης για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το σταμάτημα του καπνίσματος —όπως η εκστρατεία της ΕΕ "Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα"— παράγουν αποτελέσματα».
 
Τα συμπεράσματα της έρευνας της ΕΕ για τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο κάπνισμα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
• Ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζονται σε καθημερινή βάση είναι 14,2, πράγμα που αντιπροσωπεύει μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2009) (14,4 τσιγάρα/ημέρα).
• Ο μισός πληθυσμός της ΕΕ δεν έχει καπνίσει ποτέ: το ποσοστό αυτό δεν μεταβλήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια.
• Το 61% των σημερινών καπνιστών έχουν ήδη προσπαθήσει να κόψουν το κάπνισμα (ένας στους πέντε το έτος πριν από την έρευνα).
• Αν και το ποσοστό των ατόμων που εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου στα εστιατόρια και τα μπαρ μειώθηκε κατά 17%, το 14% των πολιτών της ΕΕ εξακολουθεί να αναφέρει ότι εκτέθηκε στο κάπνισμα σε εστιατόρια και το 28% σε καφετέριες και μπαρ τους τελευταίους 6 μήνες.
• Το 73% των πολιτών της ΕΕ είναι υπέρ της θέσπισης χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ακόμη κι αν έτσι γίνουν ακριβότερα.
• Το 33% των καπνιστών και των πρώην καπνιστών στην ΕΕ δηλώνουν ότι τα μηνύματα προειδοποίησης που αναγράφονται στα πακέτα των τσιγάρων και του καπνού σχετικά με την υγεία επηρεάζουν/επηρέασαν τη στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο κάπνισμα.

Ιστορικό
Ο καπνός είναι η πρώτη αιτία αποτρέψιμων θανάτων στην ΕΕ. Ευθύνεται για περίπου 700.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ. Για να μειωθεί η κατανάλωση καπνού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εξακολουθεί να εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Η πολιτική καταπολέμησης του καπνίσματος συνοδεύεται και ενισχύεται από ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, που συμπεριλαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση του καπνίσματος και δραστηριότητες για την πρόληψη και το σταμάτημά του.

Η αναθεώρηση της οδηγίας του 2001 για τα προϊόντα καπνού βρίσκεται σε εξέλιξη και η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει την πρότασή της το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για την καταπολέμηση του καπνίσματος (FCTC), που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2005.

Η σύσταση του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς καπνό, που εκδόθηκε το 2009, καλεί τα κράτη μέλη να ψηφίσουν και να εφαρμόσουν νόμους για να προστατεύσουν τους πολίτες από την έκθεση στον καπνό τσιγάρων σε κλειστούς χώρους, σε τόπους εργασίας και στα δημόσια μέσα συγκοινωνιών. Επίσης, καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους νόμους απαγόρευσης του καπνίσματος με συνοδευτικά μέτρα για την προστασία των παιδιών, να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για το σταμάτημα του καπνίσματος και να προβάλλουν εικονογραφικές προειδοποιήσεις στα πακέτα των τσιγάρων.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, η Επιτροπή ξεκίνησε, το 2011, την εκστρατεία «Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα». Η εκστρατεία εισέρχεται τώρα σε μια νέα φάση, που στηρίζεται στην επιτυχία του πρώτου έτους της. Το ανανεωμένο πρόγραμμα υιοθετεί τη στρατηγική σύμφωνα με την οποία η εκστρατεία «Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα» πρέπει να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της από τις αρνητικές συνέπειες που έχει το κάπνισμα στην υγεία προς τα θετικά οφέλη που αποκομίζουν οι πρώην καπνιστές με το σταμάτημα του καπνίσματος, ούτως ώστε να παρακινηθούν οι άνδρες και οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη να κόψουν το κάπνισμα.

Πηγή: www.kathimerini.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ