Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Αντώνης Γκορτζής: Ο δεκάλογος της επόμενης μέρας για τις επιχειρήσεις - Η καινοτομία το αντίδοτο

«Η καινοτομία είναι το αντίδοτο στην αδράνεια».

Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας σηματοδοτούν την αναγκαιότητα ενός διαφορετικού τρόπου «επιχειρείν», με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, εντός του πλαισίου της κοινωνικής διάστασης και της αειφορίας.

*Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής στο neakriti.gr

Η εξωστρέφεια δεν μπορεί να υπάρξει, μόνο ως υπόθεση κάποιων επιχειρήσεων αλλά ως έκφραση της συνολικής δυναμικής της οικονομίας και ως αποτέλεσμα της συνέργειας κράτους – αγορών και κοινωνίας,

 Με δεδομένη τη μεταβολή του αναπτυξιακού προτύπου, στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται το ζήτημα της επιδίωξης της αειφορίας, δηλαδή η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές, προσφέροντας όμως ταυτόχρονα επιχειρηματικές ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωσης της ζωής των πολιτών.

Είναι εμφανής η αναγκαιότητα στρατηγικού προσανατολισμού σύνδεσης του κοινωνικού επιχειρείν και της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως κεντρικό στόχο τη σύσταση επενδυτικού πλαισίου και εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων, με παρουσίαση προτάσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και επενδυτικών στρατηγικών ανάπτυξης, με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Σήμερα, με ορατές τις συνέπειες της οικονομικής κατάστασης στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στις περισσότερο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί σημαντική συνιστώσα αναζήτησης λύσεων τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και σε επίπεδο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του ανωτέρω εγχειρήματος είναι η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού υποστήριξης και καθοδήγησης, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την ευημερία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, εντός συνθηκών αειφόρου πολιτικής.

Ανάκτηση της εσωτερικής αγοράς και μια ανταγωνιστικότητα που θα στηρίζεται όχι στη μείωση των μισθών αλλά στην αναβάθμιση της παραγωγικότητας της εργασίας, μέσω της εκπαίδευσης, της αποκατάστασης συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, της έρευνας, της καινοτομίας και των υποδομών.

H αντοχή της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στην συνεχιζόμενη λιτότητα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη χωρίς την εδραίωση προοπτικών ανάπτυξης.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι να δημιουργήσουμε προκοπή.

Να δημιουργήσουμε Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Χρειαζόμαστε εξαγωγές άμεσα

Είναι καθολικά αντιληπτό ότι η προσέγγιση της «Αειφόρου Ανάπτυξης» και του «Κοινωνικού Επιχειρείν» και της επιχειρηματικής ηθικής, οδηγεί στην αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων των προοπτικών ανάπτυξης, έχοντας ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας, με κυρίαρχη την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Όσον αφορά το ήθος της επιχείρησης και όχι μόνο, το συνθέτουν διαφορετικές έννοιες, όπως η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η πειθαρχία, η ευελιξία, το αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, η ποιότητα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι έννοιες αυτές.

Η επιχειρηματική Ηθική αποτελεί βασικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησης, η οποία στόχο έχει να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των διακηρυγμένων αρχών της εταιρίας και των δραστηριοτήτων της.

Βασικό πλαίσιο που περικλείει η έννοια της επιχειρηματικής Ηθικής είναι.

Σεβασμός στον άνθρωπο – στο περιβάλλον

Συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας , της κοινωνίας .

Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με ήθος και με κανόνες, πέρα και πάνω από το νόμο, ενώ οι καταναλωτές και η κοινωνία είναι πλέον πιο απαιτητικοί  πριν αποφασίσουν για το προϊόν ή την υπηρεσία που θα αγοράσουν.

Για την ορθή επίτευξη των ανωτέρω το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής  προχώρησε στην δημιουργία ενός πρωτοποριακού μοντέλου με το όνομα EBEN GR Model,

Η βάση του μοντέλου είναι ο Καθολικός Εταιρικός Κώδικας (Standard Corporate Code) ο οποίος προωθεί 10 βασικές αρχές οι οποίες ακολουθούν τον οργανισμό σε όλο του το ταξίδι προς την εταιρική ηθική.

Οι αρχές αυτές είναι οι εξής:

1.Ακεραιότητα: Ηθική διαχείριση προσωπικών έναντι επαγγελματικών συμφερόντων

2.Αντικειμενικότητα: Συμμόρφωση με νόμους, κανόνες & κανονισμούς

3.Ανεξαρτησία: Άμεσης ανταπόκρισης ολοκληρωμένες αναφορές

4.Εμπιστευτικότητα: Πλήρης ισχύς χωρίς φόβο αντιποίνων

5.Επάρκεια: Πλήρης, αντικειμενική, ακριβής, έγκαιρη, κατανοητή ανάλυση αναφορών¨

6.Περιβαλλον: Προστασία του περιβάλλοντος

7.Ευθύνη: Συνεχής προσκόλληση στις αρχές του κώδικα

8.Σεβασμός: Απόλυτος σεβασμός στον άνθρωπο

9.Διάρκεια: Απανταχού και διαρκής εφαρμογή

10. Δικαιοσύνη: Σε κάθε βήμα της ζωής μας.

Η κουλτούρα αυτού του μοντέλου επιχειρηματικής ηθικής κυρίως βασίσθηκε στον Αριστοτέλη ο οποίος αναφέρει ότι ένα σύστημα ηθικής είναι προϊόν του ανθρώπινου νου.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κύριος σκοπός μιας επιχείρησης είναι να δημιουργεί αξία, να παράγει αγαθά και να προσφέρει  υπηρεσίες που απαιτεί η κοινωνία, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό κέρδη για τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους της  αλλά  και ευημερία για όλους τους συμμέτοχους και την κοινωνία...

Δεδομένου ότι οι σύγχρονες κοινωνίες βιώνουν μεγάλες κρίσεις με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, είναι φυσικό επακόλουθο οι μεγάλες ιδιαίτερα επιχειρήσεις να συμβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο. όσο ποτέ.

Χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των σχέσεων και των αξιών των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, με ουσιαστικές δράσεις ,με ειλικρίνεια και πλήρη διαφάνεια

Σήμερα, όσο ποτέ οι πολίτες βιώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική οικονομική κατάσταση η οποία εκφράζεται ποικιλοτρόπως.

Η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει πολλές αλλαγές σε όλα τα μέτωπα ,το πολιτικό , το οικονομικό, το κοινωνικό. Υπάρχει γενικότερα μια αδράνεια.

Η καινοτομία όμως είναι το αντίδοτο στην αδράνεια.

Είναι το φάρμακο για τη λύση στην ανεργία που αυτή την εποχή μαστίζει όλη την Ευρώπη .

Χωρίς κατανάλωση τα κράτη χάνουν από την μείωση της απόδοσης  της έμμεσης φορολογίας και της φορολογίας των επιχειρηματικών κερδών ,ενώ παράλληλα αυξάνονται οι θέσεις  εργασίας .

Η επιχείρηση, η οποιαδήποτε επιχείρηση , οπουδήποτε και να βρίσκεται και ασχέτως μεγέθους η βιομηχανικού κλάδου, έχει πια γίνει ουσιαστικότατο μέρος του κοινωνικού ιστού.

Χρειαζόμαστε επιχειρηματικό ήθος, εξωστρέφεια για αειφορία.

Επιβάλλεται λοιπόν να μελετήσουμε τη φιλοσοφία και την ηθική της και να την βοηθήσουμε.

* Ο Αντώνης Ε. Γκορτζής είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής και Πρόεδρος Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ