Πώς θα είναι το iPhone 5, που βγαίνει το Σεπτέμβριο;

Το Σεπτέμβριο αναμένεται να βγει στην αγορά το νέο iPhone 5, το οποίο θα είναι μεγαλύτερο σε πλάτος αλλά λεπτότερο από το iPhone 4S...

Το Σεπτέμβριο αναμένεται να βγει στην αγορά το νέο iPhone 5, το οποίο θα είναι μεγαλύτερο σε πλάτος αλλά λεπτότερο από το iPhone 4S...