Ενδιαφέρον! Πώς θα φορολογούνται οι ενοικιάσεις μέσω Airbnb - Απόφαση από τη Βουλή

Το χέρι στην τσέπη θα βάλουν και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων νοικιάζουν τα σπίτια τους μέσω του Airbnb. 

Το πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα προβλέπεται (μεταξύ πολλών άλλων) στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το εισόδημα που αποκτάται από ενοικίαση ακινήτου μέσω Airbnb θα φορολογείται με βάση τις διατάξεις της φορολογίας των ενοικίων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο μισθωτής θα πρέπει να υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί να νοικιάζει το σπίτι του μέσω Airbnb μόνο για 90 μέρες το χρόνο και, εφόσον πρόκειται για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων, μόνο για 60 μέρες.

Υπάρχει και μια εξαίρεση: κάποιος θα μπορεί να νοικιάσει το σπίτι του μέσω Airbnb περισσότερο από το όριο που τίθεται (90 ή 60 μέρες) μόνο αν τα εισοδήματά του δεν ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογούνται όσοι είχαν εισοδήματα κατά το φορολογικό έτος 2016 που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο από 9.500 ευρώ, και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα ή ατομική αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης, παγώνει για δύο ακόμη χρόνια η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, που προβλεπόταν να ενεργοποιηθεί από την 1/1/2017.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ