Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Πως θα ιδρύετε μια επιχείρηση σε μία ημέρα αντί για 30! Ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο

Εστιατόρια και καφέ θα ανοίγουν σε λίγες ώρες αντί σε 30 ημέρες, μονάδες μεταποίησης τροφίμων και ποτών θα βάζουν μπροστά τις μηχανές τους με μία απλή γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές και τουριστικά καταλύματα θα αποκτούν το ειδικό σήμα λειτουργίας εντός 28 έναντι 50 ημερών χάρη στην κατάργηση πλειάδας δικαιολογητικών που δρομολογεί η κυβέρνηση.
 

Οι αλλαγές που έχει ετοιμάσει η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη θα νομοθετηθούν μέσα στον Ιούλιο και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Τις λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης αποκαλύπτει η «Ημερησία του Σαββάτου», και σε πρώτη φάση θα αφορά τους κλάδους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της μεταποίησης τροφίμων και ποτών και του τουρισμού. Το όλο πλαίσιο συνολικά για τις επιχειρηματικές αδειοδοτήσεις θα είναι έτοιμο το 2018 με την λειτουργία ηλεκτρονικής πύλης, όπου οι επενδυτές απλά θα γνωστοποιούν την έναρξη των δραστηριοτήτων τους και στη συνέχεια θα ελέγχονται για την τήρηση της νομιμότητας.
Σκοπός των αλλαγών είναι οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Αδειοδότηση
Το νέο σύστημα αδειοδότησης, που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή εντός του Ιουλίου, εναρμονίζεται σημαντικά με τα αντίστοιχα αδειοδοτικά πλαίσια των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Και απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων σε τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας μας, τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τα τουριστικά καταλύματα.

Στοχεύει στην αποτροπή των κινδύνων δημοσίου συμφέροντος μέσω της αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και των προϊόντων, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού μας πλούτου.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην «ΗτΣ» η υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη στο προτεινόμενο σύστημα, «μετατοπίζεται το βάρος του ελέγχου της ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων στους εκ των υστέρων ελέγχους, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να ξεκινήσει την δραστηριότητά του άμεσα. Και να ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Το σύστημα αυτό καθιστά τους ελέγχους πιο αποτελεσματικούς και περισσότερο ουσιαστικούς».

Ενημέρωση
Η Θεοδώρα Τζάκρη τονίζει ότι «επιπλέον εισάγεται για πρώτη φορά στην έννομη τάξη, η έννοια της γνωστοποίησης, της ενημέρωσης δηλαδή της διοίκησης από τον επιχειρηματία για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής του δραστηριότητας, η οποία κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες αρχές. Η γνωστοποίηση αντικαθιστά την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης».
Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και δεν προσκομίζονται στην διοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων και ποτών προβλέπει την κατάργηση των περισσότερων προαπαιτούμενων αδειών λειτουργίας και την αντικατάστασή τους με γνωστοποίηση. Παράλληλα, απλοποιείται ουσιαστικά η υποχρέωση συγκέντρωσης δικαιολογητικών, καθώς καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων.

Οι έλεγχοι προβλέπεται να διενεργούνται εκ των υστέρων βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται. Και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης από διοικητικής πλευράς και εμφανώς λιγότερα δικαιολογητικά χορήγησής της. Τέλος, η προβλεπόμενη σήμερα διαδικασία «καταχώρισης» μετατρέπεται σε απλή διαδικασία καταχώρισης χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγράφων και αυτοψίας.
Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) το σύστημα αλλάζει ριζικά, ώστε να αντικαταστήσει τα δύο στάδια αδειοδότησης, την προέγκριση και την άδειας λειτουργίας, που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Ως προς την προέγκριση, αυτή αντικαθίσταται με μια βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προβεί άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται σημαντικά και τηρούνται στο φάκελο της επιχείρησης, διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Στον τουρισμό και ειδικότερα στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενώ σημαντική είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη του. Μετά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα οι επιχειρήσεις και να προγραμματίζονται οι έλεγχοι, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αντικατασταθεί με τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Σημαντική επίσης ωφέλεια υπολογίζεται να προκύψει και από την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ, εστιατόρια, μπαρ και κομμωτήρια- που λειτουργούν εντός των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία θα ακολουθήσουν τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Απλούστευση
Αυτοί είναι οι τρεις πρώτες οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες η νομοθέτηση θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και ακολουθεί στην συνέχεια η απλούστευση της αδειοδότησης στον τομέα της εξόρυξης, στις υπόλοιπες τουριστικές υποδομές (μαρίνες, γήπεδα γκολφ κλπ) τα έξυπνα επιχειρηματικά πάρκα και την εφοδιαστική αλυσίδα όπου θα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες, το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας ως προς την απάλειψη της άδειας εγκατάστασης και την κυκλική οικονομία.
Όπως αναφέρει στην «ΗτΣ» η κ. Τζάκρη, «προχωράμε παράλληλα στην υλοποίηση του μεγάλου έργου της πληροφορικής για την on line εξυπηρέτηση της νέας διαδικασίας αδειοδότησης που θα παραδοθεί μέχρι το 2018. Ενώ σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα θα επεξεργαστούμε και θα νομοθετήσουμε ένα νέο σύστημα ελέγχων στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ