ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΩΝΑΣΗ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΕΛ