ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΘΑΥΜΑΣΤΙΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ