ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ