Η ΝΥΦΗ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΦΟ ΓΑΜΠΡΟ