Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ