ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ