Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

 

Απόφαση σταθμός στην ΕΕ: Γυναίκες τουλάχιστον το 40% των διοικητικών θέσεων στις επιχειρήσεις

Μόνο η Γαλλία έχει επιτύχει αυτό το στόχο, καθώς οι γυναίκες στις γαλλικές εταιρείες κατέχουν το 45,3% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια.

Μετά από 10 χρόνια καθυστερήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε ότι οι εταιρείες πρέπει να αυξήσουν την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, δεσμεύοντας γι’ αυτές τουλάχιστον το 40% των θέσεων. Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τρίτη 7 Ιουνίου το βράδυ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών στην ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές χαιρέτησαν τη συμφωνία ως «ορόσημο» για τη φυλετική ισότητα αλλά και την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών πρόσληψης στις εταιρείες. Οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον στόχο αυτό έως τις 30 Ιουνίου 2026, αντί για τις 31 Δεκεμβρίου 2027, όπως προέβλεπε η πρόταση του Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα για μια θέση, προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται σε υποψήφιες του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

Η ΕΕ έχει επίσης θέσει τον στόχο του 33% για γυναίκες σε όλες τις ανώτερες θέσεις.

Σημειώνεται ότι το 2021 οι γυναίκες κατείχαν το 30,6% των διοικητικών θέσεων σε όλη την ΕΕ, ωστόσο αυτό το ποσοστό ποίκιλε εντυπωσιακά ανάμεσα στις 27 χώρες – μέλη.

Αυτή τη στιγμή μόνο μία χώρα της ΕΕ, η Γαλλία, ξεπερνά το κατώφλι του 40%, καθώς οι γυναίκες στις γαλλικές εταιρείες κατέχουν το 45,3% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια.

Η πρόταση περιλαμβάνει αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διορισμού στελεχών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε να συμπεριλάβει παραδείγματα συγκεκριμένων μέτρων επιβολής κυρώσεων, όπως πρόστιμα και την ακύρωση (από δικαστική αρχή) της επιλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου για εταιρείες που παραβιάζουν τις εθνικές διατάξεις που θα θεσπιστούν σύμφωνα με την οδηγία.

Μόλις το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Τα κράτη - μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία δύο έτη μετά την έκδοσή της. Το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να συμπεριλάβει σε μεταγενέστερο στάδιο αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με το κατά πόσον οι μη εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ