Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Ντόρα Βαρβαρίγου - Πρόεδρος ΕΥΔΑΠ: Μόνο 1 CEO γυναίκα & μόνο μία Πρόεδρος στα ΔΣ των Ελληνικών Εισηγμένων του Χρηματιστηρίου

Μίλησε στο 2nd WOMEN FORUM για «τα προβλήματα και τις προκλήσεις αναφορικά με την εκπροσώπηση γυναικών σε Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων εταιρειών».

Η Ντόρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, μίλησε στο συνέδριο 2nd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion για «τα προβλήματα και τις προκλήσεις αναφορικά με την εκπροσώπηση γυναικών σε Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων εταιρειών».

Επεσήμανε ότι: «Τα θέματα ενδυνάμωσης των γυναικών προχωράνε μπροστά. Προχωράνε προς την κατάκτηση της ισότητας και της συμπερίληψης τους στα Διοικητικά Συμβούλια.  Ωστόσο, πολλές μάχες πρέπει ακόμα να κατακτηθούν.  Πολλά ακόμα στερεότυπα πρέπει να κατασταλούν.  Είναι ευθύνη όλων μας να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας στις ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου και προάγοντας την ποικιλομορφία.»

Ακολουθεί η παρουσίαση της Ντόρας Βαρβαρίγου στο 2nd WOMEN FORUM

Λίγα λόγια για την ΕΥΔΑΠ

ΥΔΡΕΥΣΗ

 • Άριστη ποιότητα πόσιμου νερού
 •  Ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης στην Ελλάδα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 •  95% απομάκρυνση ρυπαντικού φορτίου λυμάτων

Μερικά δεδομένα για τις γυναίκες σε Διοικητικά Συμβούλια 

 •  Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., τον Οκτώβριο του 2021 μόλις το 30,6 % των μελών των διοικητικών συμβουλίων και μόλις το 8,5% των Προέδρων τους ήταν γυναίκες. 
 •  Σύμφωνα με έρευνες, το 2021 οι γυναίκες κατείχαν τις θέσεις τους στο διοικητικό συμβούλιο κατά μέσο όρο 5,1 χρόνια, ενώ οι άνδρες ήταν κατά μέσο όρο 7,6 έτη. 
 •  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων λήψης οικονομικών αποφάσεων σε υψηλότερο ποσοστό γυναικών θα έχει θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία, καθώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των νέων αποφοίτων πανεπιστημίου στην ΕΕ. 
 •  Η επίτευξη πιο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών θα αξιοποιούσε περισσότερο τον μεγάλο αριθμό γυναικών υψηλής ειδίκευσης.

Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα

 • Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των γυναικών στα Δ.Σ. περιορίζεται σε μη εκτελεστικές θέσεις.
 •  Συνολικά, τα νέα διοικητικά συμβούλια των 25 εταιρειών του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX 25) αποτελούνται συνολικά 288 άτομα, από τα οποία 68 είναι γυναίκες. Από αυτές τις 68 γυναίκες μόνον μία είναι Πρόεδρος εταιρείας (ΕΥΔΑΠ) και μόνον μία είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος (Jumbo).
 •  Από τις γυναίκες μέλη των Δ.Σ., οι 9 έχουν εκτελεστικά καθήκοντα, ενώ η πλειονότητα, 59 άτομα, έχει θέση μη εκτελεστική και οι περισσότερες από αυτές (46 άτομα) έχουν θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στα Δ.Σ. 
 •  Επιπλέον, η εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις στα Δ.Σ. (π.χ. Προέδρου, Αντιπροέδρου ή CEO) είναι μόλις 12% καθώς μόλις 47 γυναίκες διατηρούν ανώτατες θέσεις έναντι 357 ανδρών. 

Βασικό πρόβλημα τα στερεότυπα και η προκατάληψη

 •  Στερεότυπα  που πηγάζουν από τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία.
 • Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφορετικότητα των δύο φύλων όσον αφορά τα ταλέντα, τις κλήσεις και τον ρόλο τους στην σύγχρονη κοινωνία. 
 •  Φόβος για την κρίση από το περιβάλλον σχετικά με τις επιλογές: “Fear of identity”
 •  Η δυσκολία να ξεριζώσεις το στερεότυπο ακόμα και όταν το ονοματίσεις.
 •  Συστηματικές στρατηγικές εναντίων των προκαταλήψεων στις προσλήψεις και τις προαγωγές (πχ., mediating assessment protocol)
 •  Μεγαλύτερες δυσκολίες στο επίπεδο της οικογένειας όπου δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος.

A House full of Exemptions

 •  Γιατί τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δεν εμπόδισαν κάποιες γυναίκες να αναδειχθούν σε σημαντικές θέσεις λήψης αποφάσεων.
 • Οι γυναίκες που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της ιεραρχίας δεν αντιμετώπισαν ζητήματα αρνητικών στερεοτύπων
 •  Η μήπως οι γυναίκες αυτές απλά είχαν το ταλέντο ή την τύχη να αγνοήσουν τα στερεότυπα αυτά;
 • Ή ακόμα καλύτερα… Φαντάσου πού θα έφταναν αυτές οι γυναίκες αν δεν υπήρχαν  προκαταλήψεις

Διοικητικά συμβούλια με συμπερίληψη και ποικιλομορφία

 •  Μπορείς να ελέγξεις μόνο ότι μετράς

Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η πολυμορφία και η συμπερίληψη στο ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας σε μια εταιρεία όσο των οικονομικών και των θεμάτων περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής 

 •  Πρέπει να είσαι έτοιμη για όταν η επιτυχία θα σου κτυπήσει την πόρτα

Είναι σημαντικό οι γυναίκες να αναπτύξουν δεξιότητες για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Είναι επίσης σημαντικό να βγουν από το comfort zone  τους και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες κοινωνικής επαγγελματικής δικτύωσης και ατομικής προβολής.

 • Τα πρότυπα είναι σημαντικά

Είναι σημαντικό να υπάρχουν γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους γιατί οι άλλες γυναίκες και τα νεότερα κορίτσια χρειάζονται να δουν κάποιον που τους μοιάζει σε αυτές τις θέσεις. Αν δεν αισθανθούν ότι η κοινωνία και ο οργανισμός τις καταλαβαίνει και τους δίνει αξία πώς θα καταφέρουν να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν τις θέσεις αυτές.

 •  Είναι σημαντικό να «γεμίσει» όλο το  pipeline 

από το δημοτικό  και το πανεπιστήμιο μέχρι το top της ιεραρχίας μέσα στις εταιρείες και τους οργανισμούς με γυναίκες υψηλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Όποια βαθμίδα σε αυτό το pipeline αποτύχει θα στερήσει από γυναικείο ταλέντο τις επόμενες και φυσικά τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. 

Ποια είναι τα οφέλη της ποικιλομορφίας φύλου

 • Η ύπαρξη διαφορετικών εμπειριών σε μια ηγετική ομάδα -τόσο από πλευράς συνόλων δεξιοτήτων όσο και δημογραφικών στοιχείων- βοηθά τους οργανισμούς να παραμείνουν ευέλικτοι, καινοτόμοι και καλύτεροι στη διαχείριση κινδύνου
 •  Μια μελέτη του Boston Consulting Group διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με διοικητικές ομάδες που ενσωματώνουν τη διαφορετικότητα έχουν 19% υψηλότερα έσοδα λόγω της καινοτομίας. 
 • Μια 12ετής μελέτη που διεξήχθη από την AXA IM Rosenberg Equities διαπίστωσε ότι οι εταιρείες των ΗΠΑ με μεγαλύτερη από 20% ποικιλομορφία φύλου στα διοικητικά συμβούλια τους έχουν υψηλότερη κερδοφορία στο μέλλον σε σύγκριση με οργανισμούς με χαμηλότερη ποικιλομορφία. 
 • Η ίδια μελέτη ανακάλυψε ότι η ισορροπία των φύλων μπορεί επίσης να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από ανταγωνιστικές πιέσεις.

(https://www.bcg.com/en-us/publications/2018/how-diverse-leadership-teams...)

 • Σε ένα πρόσφατο report της η McKinsey σημειώνει ότι εταιρείες με ισορροπία φύλου στις εκτελεστικές τους ομάδες είναι πιο ανταγωνιστικές και έχουν 21% περισσότερη πιθανότητα να έχουν κέρδη άνω του μέσου όρου και 27% μεγαλύτερη απόδοση στην δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου.
 •  Σε μία έρευνα που διεξήγε η Deloitte to 2018 έδειξε ότι το 71% των  millennials θεωρούν ότι η εταιρεία τους είναι πιο καινοτόμα αν έχει κουλτούρα συμπερίληψης, 
 • Η μελέτη του Weber Shandwick and KRC Research έδειξε ότι το 47%των millennials αναζητούν εργασιακό περιβάλλον με χαρακτηριστικά συμπερίληψης και ποικιλομορφίας.  

-https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-pe...

- https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millen...

https://www.webershandwick.com/news/millennials-at-work-perspectives-on-...

Γιατί γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια

Μια έρευνα που διεξήχθη από το Pew Research Center απαριθμεί πολλούς τομείς στους οποίους οι γυναίκες είναι ισχυρότερες σε βασικούς τομείς τόσο της πολιτικής όσο και των επιχειρήσεων. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα σημείωσαν ότι οι γυναίκες είναι:

 • 34% καλύτερες στην επίτευξη συμβιβασμών
 • 34% πιθανότερο να είναι ειλικρινείς και να έχουν ήθο
 •  25% πιθανότερο να υπερασπιστούν τις πεποιθήσεις τους
 • 30% πιθανότερο να παρέχουν δίκαιες αμοιβές και παροχές
 •  25% καλύτερες στο mentoring

https://www.pewresearch.org/social-trends/2015/01/14/women-and-leadership/

Ετερογένεια φύλου φέρνει ποικιλομορφία ικανοτήτων μέσα στα ΔΣ

✓ Περιορισμένος αριθμός γυναικών με καριέρα σε θέσεις CEO/CFO/COO

✓ Η τάση για μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια οδηγεί στην αναζήτηση ταλέντων εκτός των στενών ορίων πρώην CEO/CFO/COO

✓ Αυξάνει η γκάμα των ικανοτήτων που αντιπροσωπεύονται στα διοικητικά συμβούλια αντλώντας πλέον δυναμικό και από άλλες ειδικότητες όπως Τεχνολογία, ESG, Marketing, Sales, HR

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ