Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

17 Οκτωβρίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας - όχι με λόγια, αλλά με έργα

Εφοδιαστική Αλυσίδα Ζωής από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Για να έχει κάθε παιδί και οικογένεια όλα όσα δικαιούται

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμβαδίζοντας με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών για παιδιά που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, έχει σχεδιάσει και λειτουργεί από την αρχή της ίδρυσής του την «Εφοδιαστική Αλυσίδα Ζωής» για να έχει κάθε παιδί και οικογένεια όλα όσα δικαιούται.

Με στόχο την ολιστική κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγαθών και Υπηρεσιών, με βασικούς αποδέκτες τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που απειλούνται να βρεθούν ή ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Τα είδη προσφέρονται από ιδιώτες και επιχειρήσεις και μεταφέρονται με εξειδικευμένα οχήματα του Οργανισμού (φορτηγά ψυγεία, εξειδικευμένα ψυγεία για τη μεταφορά φαρμάκων κ.λπ.) στα Κέντρα Στήριξης και στις Τράπεζες Ειδών του Οργανισμού. Η διαχείριση και αποθήκευση των ειδών γίνεται μεμονωμένα, ανά κατηγορία, με σεβασμό κι απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Μέσα από τα Κέντρα Στήριξης και τα Κέντρα Διανομής ενισχύονται και στηρίζονται τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Παράλληλα, δίπλα στην οικογένεια βρίσκεται η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων του Οργανισμού, οι οποίοι πραγματοποιούν εξατομικευμένες συναντήσεις με την οικογένεια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας το πλήρες ιστορικό της και καταγράφοντας τις ανάγκες, όχι μόνο ιατρικά, αλλά και υλικά, εκπαιδευτικά κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η άμεση διασύνδεση κάθε οικογένειας σε ανάγκη με την αντίστοιχη υπηρεσία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε να υποστηριχθούν εξατομικευμένα και ολιστικά σε κάθε επίπεδο.

Το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με κάθε οικογένεια, πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εάν συμβεί οτιδήποτε επείγον, οι οικογένειες είναι πάντα σε άμεση επικοινωνία με κοινωνικό λειτουργό του Οργανισμού, μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία στελεχώνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και είναι διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με τον κόσμο

Τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν την 17η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας τον Δεκέμβριο του 1992. Στο πλαίσιο της παιδικής φτώχειας, φέτος στο προσκήνιο έρχεται η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών για παιδιά που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί στοχεύει να σπάσει τον κύκλο μειονεξίας που επιφέρει η φτώχεια για τα παιδιά και να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε μια σειρά βασικών υπηρεσιών, σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Συστήνει στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα παιδιά που έχουν ανάγκη, να έχουν δωρεάν και αποτελεσματική πρόσβαση σε:

• προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

• εκπαίδευση και δραστηριότητες στο σχολείο

• τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα

• υγειονομική περίθαλψη – π.χ. διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές εξετάσεις και προγράμματα ελέγχου υγείας.

• Επαρκή στέγαση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε αποδεκτό ως ένα από τα εννέα μέλη της ομάδας Τask Force του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Eurochild” για την προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά στην Ελλάδα. Στα 25 χρόνια δράσης του Οργανισμού έχει στηρίξει ολιστικά, εξατομικευμένα και με αξιοπρέπεια 143.667 παιδιά και τις οικογένειές τους που ζει ή απειλείται να βρεθεί σε συνθήκες Φτώχειας. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχει αναπτύξει δράσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό να διασφαλιστεί, ότι κάθε παιδί που κινδυνεύει από φτώχεια μπορεί να έχει πρόσβαση στα πιο βασικά δικαιώματα: στην υγεία, τη διατροφή και την εκπαίδευση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Παρατηρητήριο για την παιδική ευημερία στην Ελλάδα

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», από το 2017 αποτελεί τον αποκλειστικό, χωρίς οικονομικές απολαβές, συμμετέχοντα φορέα – χρήστη στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”» με φορέα υποδοχής το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της, δηλαδή της παιδικής φτώχειας. Αποστολή του έργου είναι η ερμηνεία, η καταγραφή και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας στην Αττική και κατ΄επέκταση στην Ελλάδα. Στον Οργανισμό «To Χαμόγελο του Παιδιού», ως αποκλειστικό συνεργαζόμενο φορέα χρήστη, μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία που θα παραχθεί από το εν λόγω έργο, προκειμένου να καταστεί ένα Παρατηρητήριο για την Παιδική Ευημερία στην Ελλάδα. Το έργο ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2022, οπότε και θα παραδοθεί στον Οργανισμό, ο οποίος θα αναλάβει πλέον την παρακολούθηση και την εξέλιξη της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο Οργανισμός, εκτός των Κέντρων Στήριξης, λειτουργεί την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας και παρέχει πλήρη ιατρική και κοινωνική στήριξη:

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί τη Γραμμή SOS 1056 και βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Στελεχωμένη από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους είναι διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, παρέχοντας κατευθύνσεις για κάθε θέμα και διασυνδέοντας με άλλες υπηρεσίες.

Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας: Η Δράση «Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας» υλοποιείται με σκοπό τη φροντίδα παιδιών, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Τα παιδιά επιστρέφουν το βράδυ στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχοντας λάβει τη φροντίδα του Οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κέντρα Στήριξης: Στα 15 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν πανελλαδικά παρέχεται οτιδήποτε χρειάζεται η οικογένεια σε κρίση για να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια. Πέρα από την εξασφάλιση των αγαθών παρέχεται και επαγγελματική συμβουλευτική για να ξεπεράσει η οικογένεια τις δυσκολίες και να ορθοποδήσει και πάλι.

Ιατρική & Κοινωνική Στήριξη: O Οργανισμός με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, Κοινωνικούς Λειτουργούς & Ψυχολόγους, υποστηρίζει ολιστικά την οικογένεια.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εξειδικευμένες Δράσεις του Οργανισμού στον άξονα της φτώχειας. Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την «Εφοδιαστική Αλυσίδα Ζωής» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την «Εφοδιαστική Αλυσίδα Ζωής» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ