Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Πρώτη των πρώτων η Ελλάδα με 33,4% στην παιδική παχυσαρκία παγκοσμίως: Η.Π.Α. με 32,9% ), Πορτογαλία με 23,8% Ισπανία με 21,3% Αυστραλία με 18,3%

Άμεση ανάγκη έγκυρης παρέμβασης από εξειδικευμένους διατροφολόγους.

Ως κεντρικού τύπου παχυσαρκία στα παιδιά ορίζεται η συγκέντρωση σωματικού λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, η οποία λόγω της φλεγμονώδους φύσης του κοιλιακού λίπους μπορεί να επιφέρει σοβαρούς κινδύνους στην υγεία.

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι η κεντρική παιδική παχυσαρκία αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για διαταραχές του μεταβολισμού και καρδιομεταβολικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων του σακχαρώδους διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε παιδιά.

Μελέτες σε παιδιά έδειξαν πράγματι ότι οι δείκτες της κεντρικής παχυσαρκίας επιβαρύνονται από κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και συσχετίζονται ισχυρά με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της αντίστασης στην ινσουλίνη, των αυξημένων λιπιδίων του αίματος και δεικτών της υποκλινικής φλεγμονής (Σχήμα 1) αναφέρει το logodiatrofis,

Σχήμα 1: Επίδραση διαφόρων παραγόντων και συνέπειες της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας (Πηγή: Hobfauer 2012).

Πρόσφατη πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη μεγάλου δείγματος 124.133 μαθητών (49,2% κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν στην  (49.2%) και 5η τάξη (50.8%) των δημοτικών σχολείων της Ελλάδας (~91% των συνολικών μαθητών) με μέση ηλικία 9,9±1,1 έτη, προσδιόρισε το συνολικό επιπολασμό της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας (WHtR>0,5: διεθνές κατωφλικό σημείο κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας), στο 33,4% επί του συνολικού δείγματος των μαθητών της μελέτης και ήταν σημαντικά υψηλότερος στα αγόρια παρά στα κορίτσια: 36% και 30,7%, αντίστοιχα p <0,001 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Δεδομένα αναλογίας Μέσης προς Ύψος (WHtR) και επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας σε Αγόρια και Κορίτσια.

  Σύνολο

 

Δείγματος (n=124.113)

Αγόρια

 

(n=63.064)

Κορίτσια

 

(n=61.049)

p *
Αναλογία μέσης προς ύψος (WHtR) 0.48 ± 0.09 0.49 ± 0.06 0.47 ± 0.1 <0.001
Επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας (%) 33.4 36.0 30.7 <0.001

*p-τιμές που προκύπτουν από το chi-square test του Pearson για τις κατηγορικές μεταβλητές και t-test των μαθητών για τις συνεχείς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες ερευνητικές πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών με κεντρική παχυσαρκία.

Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε πρώτες χώρες στην παγκόσμια κατάταξη είναι: Ελλάδα με 33,4% (Grigorakis et al. 2015), Η.Π.Α. με 32,9% (Xi et al. 2014, ), Πορτογαλία με 23,8% (Albuquerque et al. 2012), Ισπανία με 21,3% (Schroder et al. 2014), Αυστραλία με 18,3% (Garnett et al. 2011).

Συμπερασματικά, τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο επιπολασμός της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας είναι πολύ υψηλός. Σε ορισμένες συνήθειες του τρόπου ζωής των παιδιών όπως είναι η συχνότητα λήψης πρωινού γεύματος και κατανάλωσης μικρογευματιδίων, μαζί με το βαθμό συμμετοχής σε καθιστικές δραστηριότητες, θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη προσοχή ώστε να αποτελέσουν συστατικά στρατηγικών παρεμβάσεων της πολιτείας με στόχο την πρόληψη της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσεις αποτελεσματικά το γνωσιακό πεδίο του Παιδιατρικού Διατροφολόγου, το οποίο προσδιορίζει τις εξειδικευμένες γνώσεις του .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” του κλάδου σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) σου παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης ειδίκευσης στην Παιδιατρική Διατροφή (Παιδοδιατροφολογία), η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση της συγκεκριμένης ειδικότητας από πτυχιούχους διατροφολόγους: Παιδοδιατροφολόγος - Παιδιατρικός Διατροφολόγος – Pediatric Nutritionist, όταν θεσμοθετηθεί και στην Ελλάδα η διαδικασία απονομής ειδικοτήτων στους διαιτόλογους – διατροφολόγους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για εγγραφές μέχρι 30/09 απονέμεται επιπλέον πιστοποιητικό επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας» (διάρκειας 100 ωρών), το οποίο συνοδεύεται από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού όπου αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και οι βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 μονάδες ECVET.

Τέλος, όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Παιδιατρικών Διατροφολόγων της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας. Βρείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες στο elde.gr/programma-ekseidikeusis-paidiki-diatrofi-mnpm/ 

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ