Τι είναι η Διαταραχή Μειωμένης Σεξουαλικής Επιθυμίας και ποιες γυναίκες επηρεάζει;

Ο ορισμός εστιάζει μόνο στην αρχική επιθυμία!

Η διαταραχή της χαμηλής, μειωμένης ή υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας στις γυναίκες είναι η απουσία ή ελάχιστη εμπειρία σεξουαλικών σκέψεων, φαντασιώσεων και ενδιαφέροντος πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα, καθώς και η έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας/ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής εμπειρίας, επειδή πολλές γυναίκες που δε βιώνουν «σεξουαλική όρεξη», απολαμβάνουν, διεγείρονται και επιθυμούν μια σεξουαλική εμπειρία αφού έχει αρχίσει.

Τα κίνητρα για σεξουαλική διέγερση απουσιάζουν ή είναι μειωμένα. Προσέχουμε ότι είναι η πρόσθετη έλλειψη αποκριτικής επιθυμίας που υποδεικνύει τη δυσλειτουργία. Η λέξη «ενδιαφέρον» προτιμάται από τη λέξη «επιθυμία» καθώς η αυθόρμητη επιθυμία δεν είναι ο συνηθέστερος λόγος που οι γυναίκες επιδίδονται σε σεξουαλική δραστηριότητα. 

Μέχρι πρόσφατα, η διαταραχή χαμηλής σεξουαλικής επιθυμίας καθοριζόταν αποκλειστικά ως έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέροντος καθώς και σκέψεων και φαντασιώσεων έξω από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Ο παραδοσιακός αυτός ορισμός των επιστημονικών εγχειριδίων είναι προβληματικός επειδή εστιάζει μόνο στην αρχική επιθυμία, δεν αναγνωρίζει τους πολλούς λόγους που κινητοποιούν τη γυναίκα προς τη σεξουαλική δραστηριότητα (για παράδειγμα, ανάγκη για συναισθηματική οικειότητα), και αγνοεί το ευρύ φάσμα της συχνότητας των φαντασιώσεων μεταξύ των σεξουαλικά υγιών γυναικών, σύμφωνα με το sex-therapy.gr. 

Τα προβλήματα στη φάση της επιθυμίας είναι η πιο κοινή σεξουαλική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες (30-40% των γυναικών του γενικού πληθυσμού αναφέρουν ανησυχίες σχετικά με τη σεξουαλική τους επιθυμία).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ