Δρ Ελένη Κοντογιάννη: Τι είναι η αντιμυλλέριος ορμόνη - Όσο πιο υψηλά τα επίπεδα της, τόσο πιο «γόνιμη» η γυναίκα

Η AMH είναι μία ορμόνη, που παράγεται από τους ιστούς των γεννητικών οργάνων: τα κύτταρα Sertoli των όρχεων στους άνδρες και σε μικρότερο ποσοστό στις ωοθήκες των γυναικών.

Στα αγόρια, τα επίπεδα της συγκεκριμένης ορμόνης είναι στην αρχή της ζωής τους σχετικά υψηλά και παραμένουν έτσι μέχρι την εφηβεία, οπότε και μειώνονται σταδιακά. Συγκεκριμένα στους άντρες, τα επίπεδα της ΑΜΗ είναι υψηλά κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής, φθάνουν στα μέγιστα επίπεδα τον 3ο-6ο μήνα της βρεφικής ηλικίας και παραμένουν υψηλά σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.

Πριν την έναρξη της εφηβείας σημειώνουν πτώση κάτι που σηματοδοτεί την είσοδο του αγοριού στην εφηβεία. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας μειώνονται σημαντικά και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Οι συγκεντρώσεις της ΑΜΗ και της τεστοστερόνης έχουν αντίστροφη σχέση στους άρρενες μετά τη νεογνική περίοδο. Δηλαδή, στην  παιδική ηλικία, τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι χαμηλά και δεν μπορούν να ανιχνευθούν παρά μόνο με διέγερση hCG ή LH.

Στις γυναίκες η ΑΜΗ έχει αντίστροφη πορεία. Όταν γεννιέται το κορίτσι, η ορμόνη παράγεται σε μικρές ποσότητες από τα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών ενώ όταν το κορίτσι εισέλθει στην εφηβεία αυτή αυξάνεται και τα καταμετρημένα επίπεδά της στο αίμα προοδευτικά ανεβαίνουν.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας τα επίπεδα της AMH παρουσιάζουν μια σταδιακή κάμψη όσο πλησιάζει η εμμηνόπαυση.

Θεωρητικά, όσο πιο υψηλά είναι τα επίπεδα της AMH, τόσο πιο «γόνιμη» θεωρείται μία γυναίκα. Αν τα επίπεδα της ορμόνης είναι χαμηλά, τότε χαμηλή θεωρείται και η γονιμότητα της γυναίκας.

Οι χαμηλές τιμές της ΑΜΗ σχετίζονται δηλαδή με μικρότερη ωοθηκική ανεπάρκεια. Γυναίκες με υψηλότερες τιμές ΑΜΗ φαίνεται να έχουν καλύτερη απόκριση σε διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση και μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

Μια άλλη χρησιμότητα της ΑΜΗ αφορά στην εκτίμηση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών. Οι γυναίκες που έχουν πολλά μικρά ωοθυλάκια, όπως εκείνες με πολυκυστικές ωοθήκες, έχουν υψηλά επίπεδα ορμόνης AMH, ενώ οι γυναίκες που έχουν λίγα εναπομένοντα ωοθυλάκια, καθώς και αυτές που βρίσκονται κοντά στην εμμηνόπαυση έχουν χαμηλά επίπεδα ΑΜΗ.

Τα επίπεδα της ΑΜΗ αυξάνονται κατά πολύ σε όγκους των ωοθηκών. Η χρησιμότητα της μέτρησής της έγκειται στην πολύ πρώιμη ανίχνευση του όγκου ή της υποτροπής του, πριν ακόμη διαγνωσθεί με τις συνήθεις απεικονιστικές μεθόδους.

Αν πάλι τα καταμετρημένα επίπεδα της AMH είναι υψηλά σε γυναίκα, που εμφανίζει Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και πρόκειται να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση, τότε οι ωοθήκες της ενδέχεται να αντιδράσουν «υπερβολικά» στη φαρμακευτική διέγερση. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να ρυθμιστεί αναλόγως η δοσολογία των φαρμάκων, ενώ ενδέχεται και να αποφασιστεί η εμβρυομεταφορά να λάβει χώρα σε επόμενο κύκλο.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ