Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!Good News: Αρχίζουν οι διαδικτυακές αιτήσεις φοιτητών για τη χορήγηση υποτροφιών - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι υποτροφίες χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Από σήμερα (19/06) έως και την Τρίτη, 3 Ιουλίου, στις 16:00, αρχίζουν οι διαδικτυακές αιτήσεις φοιτητών για χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Το πρόγραμμα αφορά στην οικονομική ενίσχυση 3.685 φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, καθώς έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017 κι οι υποτροφίες θα διαρκέσουν 9 μήνες.

Συγκεκριμένα, το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα φτάνει τα €200 για τους φοιτητές που σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους ενώ για όσους σπουδάζουν μακριά από αυτόν, θα ανέρχεται στα €300.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Δικαιούχοι είναι οι εξής:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και Αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της Χώρας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα τους κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 7.500) βάσει φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως Υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(β) Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.

(γ) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.

(δ) Δεν έχουν μετεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

(ε) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα. (στ) Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, πλην των πρωτοετών.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται οι εξής:

(α) Οι φοιτητές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

(β) Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.

(γ) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

(i) τα τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού,

(ii) οι Αλλοδαποί - Αλλογενείς και

(iii) οι υπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β ́ 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ