Οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι θα αντικατασταθούν από ρομπότ! Μορφωμένοι & αμόρφωτοι θα μείνουν άνεργοι

Δύσκολα τα πράγματα, για πτυχιούχους και μη.

Μέσα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια, το 48% των θέσεων εργασίας υπάρχει πιθανότητα να αυτοματοποιηθούν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, που έκανε εκτιμήσεις για 32 χώρες.

Το πιο πιθανό είναι πως οι περισσότερες θέσεις εργασίας δεν θα αυτοματοποιηθούν πλήρως, αλλά τα καθήκοντα των εργαζομένων θα περιοριστούν, καθώς κάποια θα γίνονται πλέον με αυτοματοποιημένο τρόπο. 

Στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι από τα μεγαλύτερα μεταξύ των χωρών, καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη, ο μέσος εργαζόμενος έχει πιθανότητα 57% να δει τη θέση εργασίας του να επηρεάζεται από την αυτοματοποίηση και τις μηχανές (τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ κ.α.). 

Η μελέτη εκτιμά ότι σε αυτή την ομάδα υψηλού κινδύνου στις χώρες του ΟΟΣΑ ανήκουν το 14% των θέσεων εργασίας, που έχουν πιθανότητα να αυτοματοποιηθούν σε ποσοστό πάνω από 70% στο μέλλον.

Ένα άλλο 32% των θέσεων εργασίας έχει πιθανότητα αυτοματοποίησης σε ποσοστό από 50% έως 70%. Ενώ μόλις μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας (26%) αντιμετωπίζει μικρό κίνδυνο αυτοματοποίησης, σε ποσοστό κάτω του 30%.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στην Ελλάδα σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θέσεων απασχόλησης (23%) ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, έχοντας πιθανότητα να αυτοματοποιηθούν σε βαθμό άνω του 70%. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό στη Νορβηγία είναι μόνο 6%, στη Φινλανδία 7% και στη Σουηδία 8%. 

Σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, ο κίνδυνος αυτοματοποίησης των θέσεων εργασίας δεν αυξάνει ιδιαίτερα με την ηλικία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αντίθετα φαίνεται να κορυφώνεται μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων και μετά μάλλον να σταθεροποιείται.

Πιο «ευάλωτοι» σε μελλοντική αυτοματοποίηση είναι οι εργαζόμενοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης, της γεωργίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών (καθαριότητα, πωλήσεις, οδηγοί κ.α.). Αντίθετα, πιο δύσκολο να αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό είναι η εργασία επαγγελματιών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και μεγάλη εξειδίκευση, αν και ούτε αυτοί θα μείνουν ανεπηρέαστοι από την κατάσταση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ