«Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού»- Οι νικητές θα πάρουν πολλά & μεγάλα δώρα από την Ε.Ε.

Ο διαγωνισμός ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως και στις 30 Ιουνίου.

Δύο ευρωπαϊκές πόλεις που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα καινοτομίας, δημιουργικότητας και αριστείας σε 4 κατηγορίες (προσβασιμότητα, βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργικότητα), θα βραβευθούν με τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού 2019.

Αυτά θα συμβούν στα πλαίσια μίας πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου, την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή επιτροπή, για την ανάδειξη εξεχόντων επιτευγμάτων έξυπνου, καινοτόμου και βιώσιμου τουρισμού από ευρωπαϊκές πόλεις, με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού».

Καθώς ο τουρισμός είναι η τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ στηρίζοντας 25 εκατ. θέσεις εργασίας, η ΕΕ μέσω της “Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού” επιδιώκει να αναδείξει τη πολύπλευρη συμβολή του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι νικητές θα λάβουν στήριξη από ειδικούς σε επίπεδο επικοινωνίας και branding για ένα χρόνο, ένα βίντεο μάρκετινγκ, ένα γλυπτό για το κέντρο της πόλης και πακέτο εξατομικευμένων για καθεμία προωθητικών ενεργειών.

Ο διαγωνισμός ξεκινά από σήμερα, 11 Απριλίου 2018 και καταληκτική προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2018.

Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν στα μέσα Αυγούστου και οι νικητές στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ επιτεύγματά τους θα παρουσιασθούν σε ειδική έκθεση που θα διοργανωθεί για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού, στις 7 Νοεμβρίου δηλαδή, στις Βρυξέλλες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ