Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!Στεργιούλης - ΕΛΠΕ: Συντεταγμένη προσπάθεια για την επιστροφή των επιχειρήσεων που έφυγαν από τη χώρα λόγω capital controls

Από το βήμα της 2ης Συνόδου του “Thessaloniki Summit” 2017.

Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα αξιοποιήσει τη θετική οικονομική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ζήτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ,  Γρηγόρης Στεργιούλης, από το βήμα της 2ης Συνόδου του “Thessaloniki Summit” 2017.

Ο κ. Στεργιούλης, επεσήμανε ότι απαιτούνται αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις και πρόσβαση σε  χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν την έρευνα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, θα ενισχύσουν την βιομηχανική παραγωγή και την αναδιάρθρωση της εγχώριας μεταποίησης με τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και θα διασφαλίσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον για τη δυναμική προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, δεν πρέπει επ’ ουδενί να συνδέονται με απολύσεις και νέες μειώσεις μισθών, αλλά θα πρέπει να έχουν ως άξονα  την προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς, την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει συντεταγμένη προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί σταδιακά το αναγκαίο πλαίσιο για επάνοδο στη χώρα των υγιών επιχειρήσεων, που εξαναγκάστηκαν την περίοδο της κρίσης να μεταφέρουν αλλού τις δραστηριότητες και την  φορολογική τους έδρα, εξαιτίας των capital controls.    

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ υποστήριξε ότι, η εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε πηγές Ενέργειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και βρίσκεται στον πυρήνα της Ενεργειακής Στρατηγικής, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ευημερία, αλλά και την εθνική ασφάλεια.

Επικαλούμενος στοιχεία της Κομισιόν, υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. εισάγει το 53% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει και έχει έντονη εξάρτηση σε εισαγωγές αργού (90%) και Φυσικού Αερίου (66%), γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε πιθανές ενεργειακές κρίσεις.

Ο κ. Στεργιούλης υποστήριξε ότι, κλειδί για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας είναι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο -κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων και το άνοιγμα των αγορών- αλλά και η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων, που θα δίνουν έμφαση στις εξής κατευθύνσεις:

  • Διαφοροποίηση των εξωτερικών πηγών εφοδιασμού και υποδομών.
  • Επίσπευση έργων διασύνδεσης και υποδομής.
  • Περαιτέρω αύξηση των αποθηκευτικών χώρων.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μετάβαση σε κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με όχημα την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική συμβολή στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού χάρτη – τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης – αναμένεται να έχει, όπως είπε, η υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν:

-Αγωγούς, που είναι είτε υπό κατασκευή είτε σε φάση διερεύνησης, για τη μεταφορά ΦΑ από χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ όμορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).

-Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και μεταξύ όμορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία & Κροατία.

Ο κ. Στεργιούλης αναφέρθηκε στις προβλέψεις για σημαντική μείωση της συμμετοχής του άνθρακα στο ενεργειακό μίγμα των κρατών-μελών της ΕΕ με ορίζοντα το 2050, καθώς και ισχυροποίηση της συνεισφοράς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως απόρροια των ολοένα και πιο αυστηρών στόχων που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και του στόχου που έχει τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού για συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας έως 2οC το 2100.

Όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, υποστήριξε ότι η διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις αγορές βρίσκεται σε συνάρτηση με την παροχή ισχυρών κινήτρων και φορολογικών απαλλαγών, κυρίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ενώ μια παράμετρος που δεν έχει αξιολογηθεί στις σωστές της διαστάσεις είναι οι επενδύσεις που απαιτούνται σε υποδομές για τα δίκτυα φόρτισης των EVs, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφερόμενος στον ενεργειακό μετασχηματισμό, ο κ. Στεργιούλης σημείωσε ότι θα  απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, νέες παραγωγικές μονάδες και υποδομές και θα διαρκέσει δεκαετίες.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ένας ισχυρός περιφερειακός ενεργειακός Όμιλος με παρουσία σε 6 χώρες και δραστηριότητες σε όλο το ενεργειακό φάσμα – σκοπεύει να συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, παραμένοντας ένας ανταγωνιστικός και καινοτόμος πάροχος ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Επενδυτικά, ο Όμιλος ΕΛΠΕ κινείται σε δύο (2) στρατηγικές κατευθύνσεις: στην επαναδραστηριοποίηση στον τομέα της Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό χώρο και στην ανάπτυξη του πλούσιου εγχώριου δυναμικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε Ε&Π, τα ΕΛΠΕ:

‒ Ενεργούν ως διαχειριστής της κοινοπραξίας (50:50) με την Edison για την παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, όπου η επεξεργασία των δεδομένων βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
‒ Έχουν ανακηρυχθεί “Προτιμητέος Ανάδοχος” σε 2 χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Άρτα-Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος).
‒ Έχουν ανακηρυχθεί “Προτιμητέος Ανάδοχος” σε 2 περιοχές του Ιονίου (Οικόπεδο 2 δυτικά της Κέρκυρας, σε κοινοπραξία με Total & Edison και Οικόπεδο 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο), ενώ εκκρεμεί η αξιολόγηση της προσφοράς μας για το Οικόπεδο 1 (βόρεια της Κέρκυρας)
‒ Προτίθενται να ισχυροποιήσουν και να διευρύνουν τις στρατηγικές τους συμμαχίες με μεγάλες διεθνείς εταιρίες και να εξετάσουν τυχόν  νέες ευκαιρίες που θα προκύψουν.
Όσον αφορά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, τα ΕΛΠΕ ήδη:
‒ Προωθούν έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, έχοντας 8,4 MW σε λειτουργία και 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (κυρίως Φ/Β και αιολικά πάρκα).
‒ Συμμετείχαν με επιτυχία στον πρώτο διαγωνισμό για νέους Φ/Β σταθμούς στο τέλος του 2016, και προχωρούν στην κατασκευή 3 Φ/Β πάρκων σε ιδιόκτητους χώρους, συνολικής ισχύος 8,6 MW.
‒ Υλοποιούν πρόγραμμα εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε πρατήρια και εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ χαρακτήρισε τη βόρειο Ελλάδα ως εφαλτήριο εξαγωγών, με κεντρικό κόμβο (hub) τη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι η περαιτέρω βελτίωση της εμπορικής θέσης του Ομίλου στα κεντρικά Βαλκάνια θα μπορούσε να επιταχυνθεί θεαματικά με την επαναλειτουργία του -ανενεργού μέχρι σήμερα-  αγωγού, που συνδέει απευθείας το Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης με τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Στεργιούλης υποστήριξε ότι «οι επιχειρήσεις του μέλλοντος» θα πρέπει να έχουν ως βασικούς πυλώνες την Παγκοσμιοποίηση, την Εξωστρέφεια, την Συν-Καινοτομία, την Ανταγωνιστικότητα και την Κοινωνική ευαισθησία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραμείνουν ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου τώρα δραστηριοποιείται, αλλά και σε όσες στο μέλλον επεκταθεί.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ