Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

 

Ομιλία του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιου Τσοτσορού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο κ. Τσοτσορός μίλησε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο.

Νέα αλματώδη άνοδο συνεχίζουν να καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πρώτο πεντάμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛ.ΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός κατά την ομιλία του στην εξ’ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο.

Σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2016, έτος που ήταν για τον Όμιλο η χρονιά των ιστορικών ρεκόρ, σε κέρδη, παραγωγή και εξαγωγές- κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €386 εκατ. αυξημένα κατά 40,3%, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν άνοδο 126% στα €156 εκατ., η παραγωγή αυξήθηκε εκ νέου κατά 10% και οι όγκοι πωλήσεων κατά 14% στους συνολικά 4 εκατ. ΜΤ (Μετρικούς Τόνους), οι εξαγωγές ακολούθησαν ανάλογη πορεία με άνοδο σχεδόν 13%, ενώ σε ιστορικό υψηλό κινήθηκε το μερίδιο στην εγχώρια εμπορία που ξεπέρασε το 32%.

Κάνοντας τον διετή απολογισμό πεπραγμένων της παρούσας Διοίκησης, ο κ. Τσοτσορός αναφέρθηκε εκτενώς στην υλοποίηση του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθεροποίησης της περιόδου 2015-2017», μέσω του οποίου η ΕΛ.ΠΕ αντιμετώπισε  επιτυχώς τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το κορυφαίο ζήτημα της ασφαλούς εργασίας της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων μετά και το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015 στον Ασπρόπυργο, καθώς επίσης και τα οξυμένα χρηματοοικονομικά προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί στον Όμιλο.

Βασικοί άξονες, εξειδικευμένοι στόχοι και αποτελέσματα του Προγράμματος Σταθεροποίησης, ήταν:
1. Ασφάλεια – Απασχόληση – Παραγωγή – Παραγωγικότητα

Αποκατάσταση συνθηκών ασφαλούς εργασίας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων και βέλτιστων πρακτικών του προγράμματος ολιστικής ασφάλειας σε συνεργασία με την Exxon
Οικοδόμηση συνθηκών εργασιακής ειρήνης
Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Μηδαμινές απώλειες ωρών εργασίας λόγω απεργιών
Ιστορικό υψηλό στην παραγωγή
Ιστορικό υψηλό στην παραγωγικότητα
Επίτευξη αυξημένης διαθεσιμότητας παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Αριστοποίηση εφοδιασμού και απόδοσης λειτουργίας.
Αύξηση της υπερ-απόδοσης (over-performance) κατά 62,5% το πρώτο πεντάμηνο του 2017, έναντι του 2016.

2. Εξωστρέφεια– Διεθνείς Συνεργασίες - Εξαγωγές
Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στους τομείς:
Εφοδιασμού (NIOC, Rosneft, EGPC, SOMO)
Ασφάλειας και Τεχνογνωσίας (EXXON)
Έρευνας και Παραγωγής (Total, Edison, Exxon)
Ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές
Ιστορικό υψηλό στο μερίδιο εγχώριας αγοράς
Αύξηση συνολικών πωλήσεων (Μ.Τ.)

3. Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα  και σημαντική αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρεία 2016-2017

3.1. Χρηματοοικονομική Εξυγίανση (Από 31-5-2015 έως 31-5-2017)
Μείωση δανεισμού κατά €452 εκατ. ή 14,04%
Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους κατά €8,5 εκατ. ή 10,27%
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €427 εκατ. ή 23,04%

3.2. Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα

Σταθεροποίηση υψηλής κερδοφορίας 2015-2017
Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων καθαρών κερδών IFRS το 2016
Προσωρινά αποτελέσματα Α’ πενταμήνου 2017
Δημοσιευμένο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017 €356 εκατ.
Αύξηση κατά 35,36% έναντι 2016
Συγκρίσιμο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017, €386 εκατ.
Αύξηση κατά 40,36% έναντι του 2016
Δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων €213 εκατ.
Αύξηση κατά 121,87% εκατ. έναντι του 2016
Συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων €246 εκατ.
 Αύξηση κατά 93,70% έναντι του 2016

3.3 Η ανάκαμψη, οι έντονα αυξητικές τάσεις της αξίας της μετοχής και της κεφαλαιοποίησης.

Μετά μια περίοδο σημαντικά μεγάλης πτώσης της αξίας της μετοχής (31-10-2013 έως 11-2-2016) με μείωση της αξίας της μετοχής κατά 69,79 % και της κεφαλαιοποίησης κατά €2.048 εκατ., εκ των οποίων τα €1.522 εκατ. ή 74,32%  έως την 24-2-2015 η εικόνα αντιστρέφεται και ακολουθεί η περίοδος ανάκαμψης και σταθερά αυξητικής πορείας από την 11-2-2016 και εξής:
Η περίοδος της ανάκαμψης 11-2-2016 έως 21-6-2016

Αύξηση της αξίας της μετοχής από €2,90 σε €7,85 ή ποσοστό 171%, έναντι 129% της Motor Oil και 87% του δείκτη ΧΑΑ
Αύξηση της κεφαλαιοποίησης από €886 εκατ. σε €2.399 ή ποσοστό 171%, έναντι 129% της Motor Oil και 70% του ΧΑΑ
Καλύτερες αυξητικές επιδόσεις από το σύνολο των κύριων διεθνών ανταγωνιστριών εταιριών
Η στρατηγική του διετούς Προγράμματος Σταθεροποίησης έχει ενσωματωθεί και αποτελεί τη βάση του νέου Πενταετούς Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου 2017-2021, με τις αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο των ραγδαίων παγκόσμιων τεχνοοικονομικών αλλαγών που συντελούνται και της διαχείρισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.
Οι διαχρονικά στρατηγικοί στόχοι της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ενίσχυσης της θέσης του Ομίλου στην εσωτερική αγορά και της αύξησης των εξαγωγών ανασχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών, των κατευθύνσεων και των επιλογών που επιβάλλουν:
Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο πλαίσιο των αναδυόμενων συνθηκών της μεταψηφιακής εποχής.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο των 17 στόχων των Ηνωμένων Εθνών.

Κεντρικός στόχος του Πενταετούς Προγράμματος παραμένουν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και η υψηλή μερισματική απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσοτσορός αναφέρθηκε σε:

Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας όλη τη περίοδο 2017-2021, με συντηρητικές παραδοχές και μειωμένα περιθώρια κατά 27% από το 2018 και εξής, με EBITDA περί τα €700 εκατ.
Μείωση του δανεισμού και των υποχρεώσεων κατά €1.050 εκατ.
Μείωση κατά 50% του χρηματοοικονομικού κόστους, έως το 2021.
Συνεχή καταβολή και σταδιακή αύξηση του ποσού των μερισμάτων, με στόχο το 50% των λειτουργικών ταμειακών ροών.

«Η σημερινή αισιόδοξη εικόνα και οι διαφαινόμενες θετικές προοπτικές, δεν θα μας οδηγήσουν σε εφησυχασμό. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο, γνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου στο πλαίσιο του επιχειρούμενου εθνικού ενεργειακού μετασχηματισμού, θα συμβάλλει καθοριστικά στο να κερδηθεί και το μεγάλο στοίχημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους μετόχους.

Η ομιλία του κ. Τσοτσορού:

Κυρίες και Κύριε Μέτοχοι,
Έχουμε ήδη εισέλθει στον τρίτο χρόνο της Διοίκησής μας, του Ομίλου ΕΛΠΕ και τα αποτελέσματα του πενταμήνου (Ιανουάριος – Μάιος 2017) επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του Ομίλου, που δρομολογήθηκε μετά τη σταθεροποίηση που επιτεύχθηκε στο αβέβαιο ασταθές και δύσκολο για την ελληνική οικονομία και το επιχειρείν περιβάλλον του 2015, που διαμορφώθηκε υπό τον παρατεινόμενο κίνδυνο ενός Grexit, την επιβολή των capital controls, την τραπεζική αργία και το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)

Στην περίπτωση όμως των ΕΛΠΕ, πέραν της διαχείρισης των μακροοικονομικών κινδύνων, επιτακτική προέκυπτε η ανάγκη άμεσης διαχείρισης της διαχρονικά επιδεινούμενης χρηματοοικονομικής δομής λόγω: α) του σημαντικότατου ύψους του συνολικού δανεισμού, ο οποίος την 30.6.2015 ανερχόταν ήδη σε €3.662 εκατ. ευρώ, β) των ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων προς προμηθευτές, ύψους €2.678 εκατ., γ) του υψηλότατου ετήσιου χρηματοοικονομικού κόστους ήδη των €220 εκατ. και τέλος, των δυσβάστακτων υποχρεώσεων αποπληρωμής δανείων την τρέχουσα πενταετία που ξεπερνούσαν το €1,5 δισ. το έτος.

Το γεγονός ότι ο Όμιλος προερχόταν από δύο διαδοχικές ζημιογόνες χρήσεις με δημοσιευμένες ζημιές προ φόρων €338 εκατ. το 2013 και €485 εκατ. το 2014, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις στο σχεδιασμό και δρομολόγηση της χρηματοοικονομικής εξυγίανσης, πέραν της άμεσης αντιμετώπισης των δυσμενών συνθηκών των capital controls και της τραπεζικής αργίας το 2015.

Δυστυχώς όμως, για την οικογένεια των ΕΛΠΕ το 2015 σημαδεύτηκε από το τραγικό δυστύχημα της 8 Μαΐου 2015 στα διυλιστήρια Ασπροπύργου, με οδυνηρή συνέπεια την απώλεια τεσσάρων εργαζομένων, την συνακόλουθη κατάρρευση του αφηγήματος των ασφαλών συνθηκών εργασίας στη συνείδηση των εργαζομένων στην παραγωγή.  Επιπλέον δε, των συνακόλουθων συνεπειών του τραγικού δυστυχήματος στο εργασιακό περιβάλλον, η παράταση του σταματήματος των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας κατέστησαν εκ των πραγμάτων την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων της λειτουργίας, ασφάλειας και εργασιακού περιβάλλοντος, πρώτη προτεραιότητα, στην οποία εστιάσαμε εξαρχής.

Με τον πλέον επώδυνο τρόπο η απώλεια τεσσάρων ζωών υπενθύμισε και κατέδειξε σε όλους, πως η Ασφάλεια στον χώρο εργασίας αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση του Ομίλου, αλλά και τη βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου να συγκαταλέγεται στα 25 κορυφαία διυλιστήρια , παγκοσμίως.

Από το καλοκαίρι του 2015, ο Όμιλος υλοποιεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του, ακολουθώντας τα πρότυπα κορυφαίων πετρελαϊκών εταιρειών διεθνώς και με την αρωγή έμπειρων συμβούλων από το εξωτερικό. Στόχος είναι να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι, τόσο στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, όσο και στο σχεδιασμό και στην ανέγερση νέων.

2. Η στρατηγική της σταθεροποίησης (2015-2017)
Η στρατηγική της Διοίκησης με την οποία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία οι αρνητικές επιπτώσεις της μακροοικονομικής συγκυρίας (2015-2016), το κορυφαίο ζήτημα της ασφαλούς εργασίας και της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και τα οξυμένα χρηματοοικονομικά προβλήματα, ενσωματώθηκαν στο μεσόχρονο πρόγραμμα σταθεροποίησης 2015-2017, τααποτελέσματα των οποίων έως την 31-5-2017 κρίνονται ιδιαίτερα θετικά και κατά βασικό άξονα και εξειδικευμένους στόχους έχουν ως εξής:

1. Ασφάλεια – Απασχόληση – Παραγωγή – Παραγωγικότητα
Αποκατάσταση συνθηκών ασφαλούς εργασίας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων και βέλτιστων πρακτικών του προγράμματος ολιστικής ασφάλειας σε συνεργασία με την Exxon
Οικοδόμηση συνθηκών εργασιακής ειρήνης
Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Μηδαμινές απώλειες ωρών εργασίας λόγω απεργιών
Ιστορικό υψηλό στην παραγωγή
Ιστορικό υψηλό 14,8 εκατ. Μ.Τ. το 2016.
Αύξηση κατά 10,10% το πρώτο πεντάμηνο του 2017 έναντι του 2016

Ιστορικό υψηλό στην παραγωγικότητα
Επίτευξη αυξημένης διαθεσιμότητας παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Αριστοποίηση εφοδιασμού και απόδοσης λειτουργίας.
Αύξηση της υπερ-απόδοσης (over-performance) κατά 62,5% το πρώτο πεντάμηνο του 2017 έναντι του 2016

2. Εξωστρέφεια– Διεθνείς Συνεργασίες - Εξαγωγές
Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στους τομείς:
Εφοδιασμού (NIOC, Rosneft, EGPC, SOMO)
Ασφάλειας και Τεχνογνωσίας (EXXON)
Έρευνας και Παραγωγής (Total, Edison, Exxon)
Ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές
Ρεκόρ εξαγωγών. Αύξηση κατά 25% το 2016 έναντι του 2015.
Αύξηση κατά 12,8% το πρώτο πεντάμηνο 2017 έναντι του 2016
Ιστορικό υψηλό στο μερίδιο εγχώριας αγοράς 32% το πρώτο πεντάμηνο του 2017
Αύξηση συνολικών πωλήσεων (Μ.Τ.)
Αύξηση κατά 10% το 2016
Αύξηση κατά 13,8% το πρώτο πεντάμηνο του 2017 έναντι του 2016
3. Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα
Σταθεροποίηση υψηλής κερδοφορίας 2015-2017
Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων καθαρών κερδών IFRS το 2016
Προσωρινά αποτελέσματα Α πενταμήνου 2017
Δημοσιευμένο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017 €356 εκατ.
Αύξηση κατά 35,36% έναντι 2016
Συγκρίσιμο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017, €386εκατ.
 Αύξηση κατά 40,36% έναντι του 2016
Δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων €213 εκατ.
Αύξηση κατά 121,87% εκατ. έναντι του 2016
Συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων €246 εκατ.
 Αύξηση κατά 93,70% έναντι του 2016

4.Χρηματοοικονομική Εξυγίανση
Μείωση δανεισμού κατά €452 εκατ. ή 14,04% τη διετία 31-5-2015 έως 31-5-2017
Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους κατά €8,5 εκατ. ή 10,27% τη διετία 31-5-2015 έως 31-5-2017
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €427 εκατ. ή 23,04% τη διετία 31-5-2015 έως 31-5-2017

3. Η Εταιρική Διακυβέρνηση το 2016. Ένας σύντομος απολογισμός
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
Όπως σας είναι γνωστό ο Όμιλος λειτουργεί, στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης που προδιαγράφει ο νόμος και οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις, με στόχο την πλέον αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία καθώς και την αντιμετώπιση των κινδύνων τόσο για τον Όμιλο όσο και για τους μετόχους και συμμετόχους.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση και η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελούν πρώτες προτεραιότητες για τη Διοίκηση, που επιβεβαιώνεται από τη μέχρι σήμερα διαχείρισή των.
Η Διοίκηση με στόχο την αποτελεσματικότερη και πλέον ασφαλή διαχείριση των κινδύνων έχει εντατικοποιήσει τη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων, έχει εντείνει τις προσπάθειες ανάδειξης της διαφάνειας ως προεξάρχουσας επιλογής και στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει προβλέψει διαδικαστικές και ελεγκτικές δικλείδες ασφαλείας.
Η συμμετοχή αντιπροσώπων των μετόχων και των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ομίλου, η συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και η διαρκής λειτουργία των λοιπών Επιτροπών του Δ.Σ. εγγυώνται αφενός μεν τη διαρκή και πλήρη ενημέρωση, αφετέρου δε και την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου και στη λήψη των αποφάσεων.
Ένας σύντομος απολογισμός για τη λειτουργία των οργανωτικών βαθμίδων και οργάνων τους έτους 2016 στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.
1.Λειτουργία Δ.Σ.
Α. Συνεδριάσεις – Ομόφωνες Αποφάσεις
Κατά το χρονικό διάστημα 1/1 έως 22/12/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πραγματοποίησε τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι 16 δια περιφοράς (αντιστοίχως το ΔΣ συνεδρίασε δεκαεννέα (19) φορές μέσα στο έτος 2015).
Κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις, λήφθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 101 αποφάσεις.  
Το σύνολο των 101 αποφάσεων ελήφθησαν με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. που αντιπροσωπεύουν τους μετόχους, ενώ οι 98 εξ’ αυτών ελήφθησαν με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών. Σε τρεις αποφάσεις εκπρόσωποι των εργαζομένων είτε απείχαν είτε μειοψήφησαν.
2. Επιτροπές Δ.Σ. (διαρκής και αποτελεσματική λειτουργία – αναμόρφωση 2016)
2.1 Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού πραγματοποίησε κατά το 2016 δέκα (10) συνεδριάσεις τα δε βασικά θέματα που την απασχόλησαν είναι τα εξής:
το εκτεταμένο και επιτυχές πρόγραμμα ανα-χρηματοδότησης του Ομίλου εντός του 2016,
η επιτυχής τροποποίηση των χρηματοοικονομικών όρων  (debt covenants) σε όλες τις δανειακές συμβάσεις του Ομίλου και τα συνακόλουθα οφέλη;
ο διακανονισμός με την Κρατική εταιρεία Πετρελαίου του Ιράν (NIOC)
ο διαγωνισμός για τους εξωτερικού ελεγκτές του Ομίλου
θέματα ασφαλιστικού κινδύνου τόσο αναφορικά με την απαίτηση από με την λειτουργία  της μονάδας FLEXICOKER των Β.Ε.Ε. όσο και την στρατηγική για την ασφαλιστική κάλυψη,  
τα αποτελέσματα των τριμήνων και του έτους.   
2.2. Η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής πραγματοποίησε κατά το 2016 τρεις (3) συνεδριάσεις
2.3. Η Επιτροπή Προμήθειας Πετρελαιοειδών  πραγματοποίησε εντός του 2016 δεκατρείς (13) συνεδριάσεις και ολοκλήρωσε το έργο της Τροποποίησης του Κανονισμού Προμήθειας Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών κατά τον Σεπτέμβριο του 2016  
2.4. Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε κατά το 2016 ένδεκα (11) συνεδριάσεις, κατά τις οποίες εξέτασε: (i) τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, (ii) τη συζήτηση πριν από τη δημοσίευση των τριμηνιαίων και των ετήσιων λογιστικών  καταστάσεων και (iii) την επιλογή ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών.  

3. Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας (αναμόρφωση 2016)
Α. Κατά το 2016 έλαβε χώρα επικαιροποίηση του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (8.12.2016).
Οι κυριότερες μεταβολές του Κανονισμού αφορούν αφενός στην οργάνωση και διάρθρωση υπηρεσιών της Εταιρείας και τον προσδιορισμό αρμοδιοτήτων των στελεχών, αφετέρου στον καθορισμό, εκτός από τις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε συντονιστικών επιτροπών και τριών επιτροπών Διοίκησης και τέλος, στην αναμόρφωση των Κανονισμών Προμηθειών και Επενδύσεων.
 

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ