Στις 8 Δεκεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 8.672.163.482 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της ενέκρινε:

- την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «M.L.S. Πληροφορική Α.Ε.» από την εταιρεία – Μέλος «Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015.
- την παραίτηση της «LAIKI Financial Services Ltd» από Μέλος Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών λόγω της συγχώνευσής - της με απορρόφηση από την εταιρία «The Cyprus Investement & Securities Coproration Ltd (CISCO)».

Πηγές: ΑΠΕ ΜΠΕ, Ναυτεμπορική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ