ΚΕΠΕ: Το 87% του εισερχόμενου τουριστικού εισοδήματος παραμένει στην Ελλάδα

Την καταλυτική σημασία του τουρισμού στην εθνική και τοπική οικονομία επιβεβαιώνει μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ.

Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζει το γεγονός ότι το 87% του συνολικού εισερχόμενου τουριστικού εισοδήματος παραμένει στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2014:

• Μόνο το 13,2% του συνολικού εισερχόμενου τουριστικού εισοδήματος (εκτός κρουαζιέρας) εκτιμάται ότι διέρρευσε στο εξωτερικό (ήτοι, 1,92 δισ. ευρώ εκ των 14,5 δισ. ευρώ). Συμπεριλαμβάνοντας και τις δαπάνες των τουριστών κρουαζιέρας, το συνολικό ποσοστό εκτιμάται στο 12,9% (ήτοι, 1,96 δισ. ευρώ εκ των 15,2 δισ. ευρώ).


• Το συγκεκριμένο ποσοστό στα καταλύματα ανήλθε στο 13,3% (ήτοι, 978 εκατ. ευρώ εκ των 7,4 δισ. ευρώ), ενσωματώνοντας διαρροές αμοιβών σε απασχολούμενους μη κατοίκους Ελλάδος και των εισαγόμενων προϊόντων τεχνολογικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον κεντρικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (8ος επί συνόλου 64ων), επηρεάζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύνολό της, ενώ παρατηρείται ισχυρός συσχετισμός με τον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα στα υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων  θεωρεί ότι τα ευρήματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα θετικά και τονίζει ότι το ποσό του τουριστικού εισοδήματος που παραμένει στην Ελλάδα, επιτρέπει την υποστήριξη μιας σειράς προτάσεων πολιτικής για τη σταθερή και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Με την εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων, το ποσοστό του συνολικού εισερχόμενου τουριστικού εισοδήματος που παραμένει στην Ελλάδα, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά περισσότερο, μέσω ανάληψης κατάλληλων πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων μέτρων, στο πλαίσιο ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη που θα λάβει υπόψη του και τον κομβικό ρόλο του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

αλλαγές θεσμικού χαρακτήρα, όπως καθιέρωση και υιοθέτηση των τελικών προδιαγραφών και πιστοποίησης Made in Greece προϊόντων,
• προώθηση διαδικασιών καθετοποιημένης παραγωγής τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων με σταθερή και αξιόπιστη τροφοδοσία,
• ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού συστήματος τουριστικών επιχειρήσεων για αγορές Made in Greece προϊόντων,
• σχεδιασμό ειδικά προσαρμοσμένων πακέτων all-inclusive με προκαθορισμένο ποσοστό κατανάλωσης τοπικών προϊόντων,
• προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης και διαφήμισης-προβολής για την ανάδειξη των εγχώριων και πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων.

«Ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί τη μοναδική σταθερά της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας σημαντικά την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την παραγωγή ανταγωνιστικών αγαθών και υπηρεσιών» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΕΤΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ