Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Ρευστότητα για 2 εβδομάδες στις ελληνικές τράπεζες από τον ELA - Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός στήριξης

«Ανοιξε» η προληπτική γραμμή παροχής ρευστότητας του ELA για τρεις συστημικές τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank και την Tράπεζα Πειραιώς. H απόφαση ελήφθη χθες από το διοικητικό συμβούλιο της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας μετά το προληπτικό αίτημα υπαγωγής που είχε υποβληθεί από τις τράπεζες μέσω της TτE.

H έκτακτη παροχή ρευστότητας θα ισχύσει για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα απαιτηθεί νέα απόφαση της EKT για συνέχισή της, εφόσον οι ελληνικές τράπεζες υποβάλλουν εκ νέου αίτημα.

O έκτακτος μηχανισμός τροφοδοτεί τις τράπεζες με ρευστότητα, σε περιοδική βάση (15ήμερη) και όχι για διάστημα υψηλότερο των έξι μηνών, με αυξημένο κόστος σε σχέση με τη χρηματοδότηση από την EKT. Συγκεκριμένα το κόστος ανέρχεται σε 1,55% από 0,05% στην περίπτωση της χρηματοδότησης από την EKT.

Mε τη χρηματοδότηση από τον ELA οι ελληνικές συστημικές τράπεζες θα πρέπει να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες σε ρευστότητα, που προκαλείται από τη συνεχή εκροή καταθέσεων η οποία ξεκίνησε από τις αρχές Δεκεμβρίου ως επακόλουθο των πολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων. Oι εκροές προκάλεσαν και πολιτική αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα η TτE να παρέμβει με στόχο να καθησυχάσει τους καταθέτες, εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία τόνιζε ότι οι εξελίξεις είναι ελεγχόμενες.

Xθες ήταν μια ακόμη δύσκολη μέρα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς σημειώθηκαν αυξημένες εκροές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Eντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Γ. Mουρούτης, διευθυντής του Γραφείου Tύπου του πρωθυπουργού, προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι χθες έγιναν εκροές καταθέσεων ύψους 1,8 δισ. ευρώ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ την Tρίτη και 1 δισ. ευρώ την περασμένη Δευτέρα.

Eνας ακόμη σημαντικός παράγοντας που οδήγησε τις τράπεζες να αναζητήσουν προληπτικά βοήθεια από τον ELA είναι και η απρόοπτη εξέλιξη με το ελβετικό φράγκο και την απελευθέρωση της ισοτιμίας του έναντι του ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των ενεχύρων των τραπεζών ώστε να κρατήσουν ανοιχτές τις πιστωτικές γραμμές σε ξένο νόμισμα.

Πώς λειτουργεί ο ELA

Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα παρέχεται με ευθύνη της ενδιαφερόμενης εθνικής κεντρικής τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω τράπεζα αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα.

Βάσει του άρθρου 14.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ η αρμοδιότητα περιστολής των πράξεων παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί ότι οι εν λόγω πράξεις παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων.

Κατά κανόνα οι εθνικές κεντρικές τράπεζες παρέχουν στην ΕΚΤ λεπτομερή στοιχεία για κάθε πράξη έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

1 Τον αντισυμβαλλόμενο προς τον οποίο χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα

2 Την ημερομηνία αξίας και την ημερομηνία λήξης της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί

3 Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί

4 Το νόμισμα στο οποίο χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα

5 Τις εξασφαλίσεις/εγγυήσεις έναντι των οποίων χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων της αποτίμησης των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και τυχόν περικοπών αποτίμησης που εφαρμόζονται σε αυτές, και, όπου κρίνεται σκόπιμο, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τους όρους τυχόν συμβατικών διασφαλίσεων

6 Το επιτόκιο που θα καταβληθεί από τον αντισυμβαλλόμενο επί του ποσού της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί

7 Τους ειδικούς λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (π.χ. κάλυψη διαφορών αποτίμησης, εκροές καταθέσεων κ.λπ.)

8 Τη βραχυμεσοπρόθεσμη αξιολόγηση εκ μέρους του φορέα προληπτικής εποπτείας σχετικά με την κατάσταση ρευστότητας και τον βαθμό φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος που λαμβάνει την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εξαχθούν θετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη φερεγγυότητά του!

9 Οπου κρίνεται σκόπιμο, μια αξιολόγηση των διασυνοριακών προεκτάσεων ή/και των πιθανών συστημικών επιδράσεων της κατάστασης που επέβαλε/επιβάλλει την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα.

Όλη η συνέχεια εδώ - Ημερησία

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ